Karriär

Här lägger vi upp mindre uppdrag/extrajobb. Här finns även uppslag till praktikplatser, ex-jobbsidéer, projekt, stipendier och andra tips till dig som söker kvalificerande uppgifter. För dig som har förslag på uppsats, praktikplats eller projektfinansiering maila gärna oss på landsbygdsutvecklarnas@gmail.com så lägger vi upp det här och delar det på vår facebook-sida.


Betalda uppdrag

Inga betalda uppdrag i dagsläget. Hör av dig till info@lbualumni.se om du har tips på betalda uppdrag inom landsbygdsutveckling som vi kan marknadsföra här.

Praktikplatser

  • Uppsala kommun: Kommunledningskontoret, Ekologiska Livsmedel och Närproducerad Mat, Uppsala.

Hej!
Jag jobbar på Uppsala kommun, kommunledningskontoret, sen ett år tillbaka. Vi driver bland annat projekt för att öka tillgången till ekologiska livsmedel och för att öka marknaden och former för närproducerad mat. Jag har möjlighet att ta emot praktikanter under kortare eller längre perioder. Det går bra att mejla till

Jag har redan haft några medhjälpare från programmet och det har varit jättevärdefullt och kul! Jag uppfattar att de har varit nöjda också.

Mvh,

GUNILLA MEURLING, gunilla.meurling@uppsala.se
Utredare lokal livsmedelsförsörjning och ekomat

 

  • Upplandsbygd lokalt led utveckling: Uppföljning av projektstöd

Det finns möjlighet att praktisera hos oss och under praktiken hjälpa oss med det viktiga arbetet med att följa upp genomförda Leaderprojekt våren 2018. Du får stor inblick i hur leadermetoden fungerar och värdefull erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ projektutvärdering .

Kontaktperson: Emma Mattila,
emma.mattila@upplandsbygd.se, 070-234 42 66

____________________________________________________________________________________________

Längre praktik/Sommarjobb

Om uppdraget som du är intresserad av handlar om en längre praktik, vänligen ta då kontakt med Elinor Carlbrand på Institutionen för Stad och Land på SLU för att undersöka möjligheterna för dig att få högskolepoäng och studiestöd för ditt arbete.

 

Annonser