Malin – Landsbygdsstrateg

Namn: Malin Ohlsson
Inskrivningsår vid SLU: 2010
Arbetsplats: Uppsala kommun 24992600_10155548828197795_2097219098_o
Tid på arbetsplatsen: Började i maj 2017

Vad jobbar du som? Landsbygdsstrateg

Vad gjorde du innan du hamnade här?
Efter min examen 2015 började jag jobba i Östhammars kommun. Först med ungdomsdemokrati och sedan med frågan om slutförvar av använt kärnbränsle. Gemensamt för dessa frågor är demokratiaspekten och medborgardialog. Arbete på kommun innebär också stöd till politiker i form av att ta fram olika underlag.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Som landsbygdsstrateg samordnar jag utvecklingsfrågor som rör landsbygden. Centralt är att säkerställa att det finns ett landsbygdsperspektiv i viktiga frågor. Ofta innebär uppdraget att föra dialog med samarbetspartners (föreningsliv, näringsliv, regionala och statliga aktörer), skapa kontaktvägar, initiera projekt och stötta med råd i aktuella frågor. Jag har ett nyligen framtaget kommunalt landsbygdsprogram som sätter ramarna, och jag arbetar för att landsbygdsprogrammets mål ska förverkligas inom och utanför vår organisation. Jag är också projektledare för de satsningar som görs utifrån kommunens landsbygdsprogram. Att ha helhetssyn, vara en relationsbyggare samt att vara kommunikativ och strategisk är viktiga egenskaper.

Hur kan din dag se ut?
En vanlig arbetsdag börjar med att jag svarar på mail innan mitt första möte. Idag handlar mötet om sociala medier och hur vi som kommun bör agera där – kommunikation är superviktigt inom landsbygdsutveckling. Sedan träffar jag en kollega för att skriva ihop en komplettering av ett projekt inom besöksnäring som vi har ansökt om hos Jordbruksverket. Jag äter lunch med några andra kollegor som arbetar med stadsbyggnadsfrågor och lär mig mer om projekten i Uppsala stad. På eftermiddagen jobbar jag med ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen om ett projekt som ska genomföras med start 2018. Under tiden får jag ett samtal från en engagerad person som inte vet hur hen ska finansiera sina projektidéer och vi diskuterar olika möjligheter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa är att arbetet är brett och att jag hela tiden lär mig något nytt. Jag får ha kontakt med många olika personer vilket ger en överblick av allt som är på gång i kommunen. Allra roligast är förstås när jag blir inbjuden till någon aktör som har spännande idéer på gång som hjälper kommunen att jobba för vårt mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner!

Läs mer:
http://www.uppsala.se/landsbygd
https://www.facebook.com/landsbygduppsalakommun/