Emma – Projektledare

Namn: Emma Mattila
Inskrivningsår vid SLU: 2009
Arbetsplats: Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling
Tid på arbetsplatsen: 1,5 år

Vad jobbar du som?
Projektledare och projektadministratör på leaderkontoret Upplandsbygd LLU.

emma-ma

Vad gjorde du innan du hamnade här?
Jobbade två år som projektledare på Bygdegårdarnas Riksförbund, sveriges största organisation för samlingslokaler. Intressant uppdrag som handlade om att utveckla bygdegårdsföreningars verksamheter och inspirera dem till att arbeta mer med kulturfrågor. Ett fantastiskt roligt arbete då jag arbetade med föreningar i hela Sverige och fick resa till otroligt vackra platser på landsbygden.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Idag är mina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta operativt med leaderområdets utvecklingsstrategi och inspirera aktörer att söka projektstöd. Jag rådger projektintressenter och handlägger deras ansökningshandlingar. Planerar aktiviteter och möten där projektintressenter får information och träffar möjliga samarbetspartners.

Hur kan din dag se ut?
En vanlig dag brukar bestå av lika delar projektledararbete och lika delar byråkratiskt handläggning av ansökningshandlingar. Jag brukar börja dagen med en full inkorg eftersom många av de som har kontakt med oss arbetar ideellt på kvällar. Börjar därför med en hel del mailkorrespondens och telefonsamtal, går sedan vidare med planering av nästkommande möte/workshop/inspirationsdag som ska hållas. Några dagar i veckan har jag rådgivningsmöte med projektintressenter eller möte någon av styrelsens arbetsgrupper. Det är inte helt ovanligt att en dag avslutas med deltagande på ett styrelsemöte

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att träffa spännande aktörer som har stora visioner för sin bygd och kapacitet att genomföra häftiga projekt. Att se hur en idé växer fram och utvecklas.