Årsmöte 2019

Hej medlem och varmt välkommen på LAN:s årsmöte!

Lördagen den 9 mars kl. 12.00-15.00 i Ateljén på Ultuna.

Välkommen till en inspirerande dag där du som
medlem har möjlighet att påverka föreningens inriktning och verksamhet. Under
dagen kommer vi ha en workshop om föreningens verksamhet, årsmöte och hemligt
inspirationsinslag. Under dagen bjuds på matig smörgås och fika. Anmäl din medverkan senast den 1 mars till info@lbualumni.se samt ange eventuella
allergier.

Ny medlem
Vi välkomnar givetvis även nya medlemmar
till årsmötet – dagen är ett bra sätt för att få inblick i föreningens
verksamhet. Ansök om medlemskap på https://lbualumni.se/medlemskap/ eller bli medlem på plats. Obs, om du blir medlem på plats behöver
du betala ditt medlemskap med Swish.

Motioner
Motionsstopp är den 26 februari. Motioner
skickas till info@lbualumni.se.

Vara med på distans Det kommer
att vara möjligt att delta via Skype. Vill du vara med digitalt skriver du det
i din anmälan.

Intresserad av att engagera dig mer?
Är du intresserad av att kandidera till
LAN:s styrelse för året 2019/2020? Då kan du höra av dig till valberedningens
ordförande Julia Löf, tel 076-8235693. Uppdraget erbjuder kontakter med
landsbygdsutvecklare, projektledning, planering av träffar och evenemang för
medlemmar. Vi vill gärna ha en blandning av studenter och alumner i styrelsen.

Kamratmiddag

På kvällen anordnas Kamratmiddagen av
kåren, vilket kan vara en trevlig avrundning av dagen, mer info hittar du här: https://www.facebook.com/events/580793011948402/

Kontaktuppgifter

Ordförande: Josefin Årevall, 0730866380, josefin.arevall@gmail.com. Josefin svarar på allmänna frågor om årsmötet och
föreningen.

Sammankallande i valberedningen: Julia Löf, 076-8235693, lof.julia@gmail.com.

 

Program för dagen och bilagor till kallelsen kommer skickas ut
några dagar innan mötet.

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande,
  sekreterare och protokolljusterare för årsmötet.
 3. Godkännande av
  kallelseförfarande.
 4. Fastställande av
  föredragslistan.
 5. Fastställande av
  röstlängd.
 6. Styrelsens
  verksamhetsberättelse för det gångna året.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Beslut om styrelsens
  ansvarsfrihet för det gångna året.
 9. Avhandlande av motioner.
 10. Val av styrelse (enligt
  § 11 i stadgarna). Teckningsrätter: firma, bank och postgiro.
 11. Val av revisorer (enligt
  § 21 i stadgarna).
 12. Val av valberedning
  (enligt § 22 i stadgarna).
 13. Årsavgift
 14. Kommande års verksamhet
  – verksamhetsplan och budget.
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande