Alumnikartan

Denna karta visar var en del av våra landsbygdsutvecklingsalumner arbetar, och med vad. Kartan baseras på informationen vi får under den årliga Balunsen, där vi ber gästerna märka ut på en papperskarta vart de arbetar och vad de arbetar med. Kartan är därför inte fulländad då inte alla alumner kommer på Balunsen, och då inte alla gäster på Balunsen fyller i papperskartan.

Vi vill gärna hålla kartan uppdaterad, men behöver er hjälp!
Finns ni inte med på kartan, har ni bytt arbetsplats eller tjänst, eller vill ni lägga till/ändra något, kontakta oss i styrelsen så uppdaterar vi kartan! Kartan finns för att vi ska kunna dra nytta av vårt nationella- och kanske även internationella- nätverk.

Zooma för att kunna se flera alumner på samma ställe. Om du vill öppna kartan i ett större fönster eller för att använda sökfunktionen, klicka då på den lilla fyrkanten i kartans övre högra hörn.