Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk

Alumninätverk för studerande och examinerade landsbygdsutvecklingsagronomer

Hem

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk – ett forum för erfarenhetsutbyte mellan landsbygdsutvecklare

 

Om oss

Landsbygdsutvecklarnas Alumninätverk, LAN, är en ideell förening vars främsta syfte är att främja och nyttja kompetensen som finns hos landsbygdsutvecklare, både de som utbildat sig inom landsbygdsutveckling vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt de som redan finns aktiva runt om i världen. Föreningens mål är att skapa mötesplatser, diskussioner och vara ett forum för utbyte av medlemmarnas specialkunskaper. Föreningen ska dessutom verka för kontinuerlig fortbildning inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.

Alumniföreningen är även till för att hålla kontakten mellan studerande och utexaminerade och för att marknadsföra medlemmarnas kompetenser. Föreningen vill även bidra till utbildningen genom att förmedla praktik och jobberbjudanden, förslag på examensarbeten och erbjuda föreläsningar och aktiviteter för att bidra med inspiration och spetskompetens inom landsbygdsutveckling!

 

Annonser